Praca: Dyrektor delegatury


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Dyrektor delegatury
Miejsce pracy: Konin
Ogłoszenie o naborze Nr 86833

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie delegatury oraz na terenie województwa objętym zakresem działania delegatury

 • parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie

 • zagrożenie biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana asertywność i komunikatywność

 • stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku biurowego

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

 • klatka schodowa szerokości 140 cm z poręczami

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm

 • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe

 • w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarnych są przystosowane dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze

Zakres zadań

 • Nadzoruje i zapewnia właściwą organizację i funkcjonowanie delegatury urzędu
 • Nadzoruje organizacyjne sprawy prowadzone w delegaturze z zakresu obsługi cudzoziemców, paszportów, zdrowia nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz straży łowieckiej, pod kątem prawidłowości, efektywności i terminowości realizowanych zadań
 • Kieruje pracą Oddziału Obsługi Delegatury w celu zapewnienia rzetelnej i terminowej realizacji zadań
 • Nadzoruje sprawy z zakresu bezpośredniej obsługi klientów delegatury w celu zapewnienia właściwej i kompetentnej obsługi klientów Urzędu na obszarze działania delegatury
 • Nadzoruje realizację zadań organizacyjnych i obsługi delegatury, w tym m.in. dotyczących ewidencji czasu pracy, współpracy z służbami bhp, majątku delegatury, spraw finansowych, administrowania budynkami oraz zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej i ochronie informacji niejawnych
 • Nadzoruje obsługę magazynów Archiwum Zakładowego w delegaturze
 • Nadzoruje realizację zadań w zakresie obsługi informatycznej delegatury, w tym m.in.: w zakresie administrowania systemami informatycznymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej
 • Nadzoruje przepływ informacji wewnątrz delegatury i w kontaktach zewnętrznych oraz dba o właściwy wizerunek delegatury jako części urzędu
 • Reprezentuje wojewodę i urząd na oficjalnych spotkaniach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym: minimum 1 rok w kierowaniu zespołem lub 2 lata na samodzielnym stanowisku pracy
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Pracy oraz przepisów bhp
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętności kierowania pracą zespołu
 • Umiejętność delegowania zadań
 • Umiejętność podejmowania decyzji i ponoszenie odpowiedzialności
 • Zdolność analitycznego i systemowego myślenia
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Dyrektor Oddziału

Potrzebne Ci będzie: doświadczenie w kierowaniu zespołem sprzedażowym doświadczenie w sprzedaży i obsłudze produktów kredytowych umiejętność budowania długoterminowych...

Dyrektor oddziału

zarządzanie i rozwój podległych pracowników koordynacja, nadzór i zarządzanie pracą Oddziału, w tym kosztami odpowiedzialność za wielkość sprzedaży i marży Oddziału...

Dyrektor Centrum

Odpowiedzialność za sprzedaż i budżet jednostki, Rozwój lokalnego rynku dystrybucji w kanale tradycyjnym, Realizowanie polityki zakupowej, Współpraca z kluczowymi...

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  Multimedia Polska S.A.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Kalisz
  Martwisz się, że nie posiadasz doświadczenia zawodowego? Dla nas to nie problem– zdobądź je z Nami! DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU, A OTRZYMASZ: umowę o pracę, pakiet...
 • Firma:  Elektronika S.A.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
  Do głównych zadań będzie wsparcie Inżynierów Sprzedaży w procesach handlowych i inwestycyjnych. Wsparcie przy doborze urządzeń, projektowaniu i obsłudze procesu...
 • Firma:  NOKIA
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  Location: Bydgoszcz About Nokia At Nokia, we create technology that helps the world act together. As a trusted partner for critical networks, we are committed to innovation and...
 • Firma:  NOKIA
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  Location: Bydgoszcz About Cloud & Network Services Cloud and Network Services is a leading Nokia business group that offers Network solutions on Core, Business and Enterprise...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: