Praca: Inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w Wydziale


Ogłoszenie numer: 3774432, z dnia 2020-10-09

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Nr Ref.: 79/20

 

Opis stanowiska

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Poznań, ul. Kościuszki 95

ADRES URZĘDU:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

 

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu, z uwagi na rozmieszczenie urzędu w kilku budynkach na terenie miasta nie wyklucza się pracy poza siedzibą urzędu
 • stanowisko znajduje się na I piętrze budynku biurowego
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
 • klatka schodowa ze stromymi schodami, z poręczami
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
 • budynek nie jest wyposażony w windy osobowe
 • budynek zabytkowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek stażowy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
 • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
 • pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
 • ruchomy system czasu pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach: ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska - w przypadku wniosków o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji organu gminy oraz o wznowienie postępowań zakończonych ostatecznym rozstrzygnięciem Wojewody Wielkopolskiego; rejestracji zdarzeń stanu cywilnego dotyczących: rozpatrywania wniosków o wyrażanie zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza urząd stanu cywilnego, unieważniania aktów stanu cywilnego oraz przygotowanie projektów stosownych rozstrzygnięć, (postanowień i decyzji administracyjnych)
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w sprawach z zakresu ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska dotyczących rozpatrywania: odwołań od decyzji organów gmin i zażaleń na postanowienia organów gminy, w tym współpraca z organami gmin i innymi instytucjami (np. policją, prokuraturą, sądem) w celu dokonania pełnej i wyczerpującej analizy sprawy, oraz przygotowanie projektów stosownych rozstrzygnięć (postanowień i decyzji administracyjnych)
 • rozpatrywanie ponagleń na bezczynność lub przewlekłość organów gminy oraz przygotowanie projektów stosownych rozstrzygnięć (postanowień)
 • sporządzanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczne postanowienia i decyzje Wojewody Wielkopolskiego oraz projektów skarg kasacyjnych na orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawach z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, udostępniania danych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w celu zajęcia stanowiska i przedstawienia słuszności podjętego rozstrzygnięcia
 • pełnienie funkcji koordynatora delegowanego wobec nadzorowanych organów gmin oraz kierowników urzędów stanu cywilnego w zakresie wykorzystania Systemu Informacji o Rynku Wewnętrznym IMI
 • sporządzanie stanowisk, informacji, analiz i sprawozdań w sprawach z zakresu ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w celu przekazania organom gmin i/lub Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwu Cyfryzacji oraz udzielanie bieżącej informacji i instruktarzu w przedmiotowym zakresie pracownikom urzędów gmin
 • współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz Policją w zakresie informowania rodzin o zgonie/hospitalizacji lub zatrzymaniu obywateli polskich poza granicami Polski
 • aktualizacja Rejestru Danych Kontaktowych w ramach SRP (poprzez aplikację Źródło) w zakresie adresu poczty

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • asertywność i umiejętność argumentacji
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność nawiązywania relacji i skutecznej komunikacji
 • znajomość pakietu MS Office
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
 • znajomość Kodeksu cywilnego
 • znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i łagodzenia postaw roszczeniowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu -...

Starszy inspektor

Warunki pracyPraca wykonywana głównie w laboratorium w urzędzie oraz w punkcie legalizacyjnym, w którym przeprowadzane są czynności sprawdzenia liczników energii...

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  Dekoma Sp. z o.o.
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań, Swarzędz
  W związku z rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko pomocnik magazyniera.Oferujemy szansę zostania pracownikiem jednej z najstarszych i największych firm w...
 • Firma:  Dekoma Sp. z o.o.
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań, Swarzędz
  W związku z rozwojem firmy poszukujemy pracownika na stanowisko przedstawiciela sprzedaży. Oznacza to dołączenie do zespołu będącego wizytówką firmy i podleganie jednemu...
 • Firma:  Medicover Sp. z o.o.
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Wronki
  ul. Mickiewicza 52 Jeśli posiadasz:tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacjiprawo wykonywania zawoduumiejętność...
 • Firma:  Aquator Systemy sp.zo.o.
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Chludowo
  Opis stanowiska:Serwis maszyn i urządzeń do oczyszczania ściekówMontaże i rozruchy linii do oczyszczania ściekówBieżące naprawy mechaniczne oraz elektryczne maszynUdział...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: