Praca: Starszy inspektor do spraw oceny metrologicznej w Wydziale Usług Metrologicznych, Laboratorium Elektryczności i Fotometrii


Ogłoszenie numer: 4289489, z dnia 2021-03-01

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
61-893 Poznań ul. Krakowska 19
Ogłoszenie nr 74757 / 22.02.2021

 

Starszy inspektor do spraw oceny metrologicznej w Wydziale Usług Metrologicznych, Laboratorium Elektryczności i Fotometrii

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

 

Opis stanowiska

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Umowa na czas określony

Liczba stanowisk 1
Wymiar etatu 1

Ważne do 12 marca 2021 r.

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Poznań, ul. Krakowska 19

ADRES URZĘDU:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu, ul. Krakowska 19, 61-893 Poznań


Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Samodzielnie przeprowadza wzorcowania i ekspertyzy przyrządów pomiarowych wg obowiązujących wymagań prawnych, norm, specyfikacji technicznych oraz instrukcji wzorcowania i oceny niepewności pomiaru, w celu sporządzenia świadectwa wzorcowania lub świadectwa ekspertyzy
 • Samodzielnie ocenia zgodności wyników pomiarów z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi.
 • Sprawdza wyniki pomiarów, weryfikuje obliczenia i dane na protokołach oraz świadectwach w ramach wzorcowań, ekspertyz w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów
 • Samodzielnie sporządza świadectwa wzorcowania i ekspertyz, w celu przedłożenia ich do sprawdzenia, autoryzowania i/lub podpisania i przekazania klientowi Urzędu
 • Autoryzuje świadectwa wzorcowania w celu przedłożenia ich do podpisania i przekazania osobom upoważnionym
 • Współpracuje z komórką obsługi klienta w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia wymagań klienta
 • Realizuje i dokumentuje działania zgodnie z wymaganiami wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów oraz utrzymywania zgodności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025

Wymagania

Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie techniczne (elektryczne, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka) lub pokrewne
 • Staż pracy co najmniej 2 lata w wykonywaniu pomiarów
 • Przeszkolenie metrologiczne ogólne i specjalistyczne w zakresie wykonywanych pomiarów
 • Kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania przyrządów pomiarowych
 • Prawo jazdy (kat.B)
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do ustawy
 • Dobra znajomość dokumentów normatywnych oraz zagadnień systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym
 • Znajomość obsługi programów biurowych MS Office (World, Excel)
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe techniczne ( (elektryczne, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka lub pokrewne) lub wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych.
 • Język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej

Oferujemy

 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • trzynaste wynagrodzenie
 • czas pracy w godzinach od 7:00 do 15:00, z możliwością ustalenia indywidualnego czasu pracy
 • szkolenia stanowiskowe oraz szkolenia dające możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • możliwość ubezpieczenia grupowego na życie
 • miejsce pracy zlokalizowane w centrum Poznania z odpowiednimi połączeniami komunikacyjnym

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana w urzędzie oraz w miejscu zainstalowania i użytkowania przyrządów pomiarowych (zakładach produkcyjnych, usługowych np. bazach paliw itp.). Praca na stanowisku pracy w laboratorium wzorcującym lub poza siedzibą, gdzie dokonuje się bezpośrednio pomiarów m.in. temperatury, wielkości fotometrycznych. Część obowiązków może być wykonywana w ramach podróży służbowych na terenie kraju, które wiążą się z koniecznością transportu materiałów i przyrządów pomiarowych oraz w strefach zagrożenia wybuchem. Możliwy czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) – zróżnicowany czas pracy, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na pierwszym piętrze budynku. W budynku nie ma windy oraz łazienek dostosowanych do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Część czasu pracy stanowią delegacje służbowe wykonywane na terenie kraju. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami służbowymi lub klientów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Inspektor farmaceutyczny

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu -...

Inspektor

Warunki pracy - praca biurowo-administracyjna (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze), - praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań, -...

Inspektor wojewódzki

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu (w kontrolowanych...

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  AXA
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Kalisz, Konin, Oborniki, Piła, Poznań, Szamotuły
  Szukamy osób, które z pasją i zaangażowaniem podejmują nowe wyzwania, lubią poznawać ludzi, potrafią ich słuchać oraz dopasowywać rozwiązania idealne dla ich potrzeb....
 • Firma:  SSW Pragmatic Solutions
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
  Co będzie należało do Twoich zadań? windykacja należności Grupy SSW- prowadzenie procesu windykacji polubownej (korespondencja mailowa z klientami, telefoniczne...
 • Firma:  SSW Pragmatic Solutions
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
  Zadania: Projektowanie i budowa aplikacji opartych na Microsoft Power Platform Projektowanie i budowa automatyzacji w Power Automate Uczestnictwo w analizach biznesowych...
 • Firma:  GIZEH Technologies Sp. z o.o.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Tarnowo Podgórne
  Kontrolowanie jakości produktu gotowego Kontrolowanie jakości pakowanego produktu Przygotowanie niezbędnych komponentów potrzebnych podczas pakowania Kontrola wzrokowa...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: