Praca: Asystent nauczyciela przedszkola


Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
Asystent nauczyciela przedszkola
Miejsce pracy: Wronki
Numer: StPr/22/0513
OBOWIĄZKI:
a) Ogólne:- przestrzeganie czasu pracy ustalonego z pracodawcą,- przestrzeganie regulaminu pracy ustalonego w placówce,- przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż,- dbanie o dobro placówki, chronienie jego mienia oraz zachowywanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,- przestrzeganie zasad współżycia społecznego,b) Sprzątanie: - utrzymywanie porządku w przydzielonych pomieszczeniach,- sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych (dezynfekcja zabawek, zamiatanie, mycie podłóg, wycieranie kurzy),- pozostawienie miejsca pracy w nienagannej czystości,c) Organizacja posiłków:- pomoc przy rozkładaniu właściwych porcji,- estetyczne podawanie wszystkich posiłków,- przestrzeganie wydawania ciepłych posiłków,- podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,d) Pomoc przy dzieciach:- pełnienie zadań opiekuńczych nad dziećmi w zakresie karmienia, pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci, czynności sanitarnych dziecka,- obecność z dziećmi w czasie spacerów i wycieczek, pobytu na placu zabaw oraz zajęć technicznych wymagających dodatkowego zabezpieczenia,- udział w imprezach, uroczystościach i zajęciach grupy wymagających obecności,- przygotowywanie pomocy wg zaleceń nauczyciela oraz sprzątanie po zajęciach, - udział w dekorowaniu sal przedszkolnych,- bezwzględne przebywanie z dziećmi w czasie ich pobytu w szatni,e) Przestrzeganie bhp:- codzienne przeglądanie pomieszczeń swojej grupy i natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia,f) Gospodarka materiałowa:- odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych w czasie pobytu w przedszkolu, - zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu i grupie,g) Wykonywanie innych czynności :- usuwanie w czasie przeprowadzania remontów sal i innych pomieszczeń, sprzętu, mebli oraz należyte ich zabezpieczanie,- przestrzeganie ustalonych przez dyrektora przedszkola ilości i terminów zużycia otrzymanych narzędzi pracy oraz materiałów służących do utrzymywania czystości,- nie udziela rodzicom informacji o zachowaniu się dzieci, a zainteresowanych kieruje do nauczycielki,- ponosi odpowiedzialność za szatnię podczas pełnienia w niej dyżurów, czuwanie, aby dzieci wychodziły z przedszkola tylko pod opieką rodziców lub osób przez nich upoważnionych, a na zakończenie dyżuru sprząta pomieszczenia szatni,- zgłaszanie dyrektorowi do odpisu zniszczonego sprzętu, urządzeń i potłuczonych naczyń,- czynnie uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości przedszkolnych oraz w sprzątaniu po ich zakończeniu,- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola poleconych przez dyrektora lub kierownika gospodarczego,- wykonywanie czynności dodatkowych wg przydzielonych zadań (np. dodatkowe pomieszczenia, zastępstwa za innych pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie woźna),
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Uprawnienia: otwartość na działanie w zespole
Uprawnienia: komunikatywność
Uprawnienia: książeczka sanepidu


Wymagania inne:

- sumenne wykonywanie powierzonych obowiązków,

Miejsce pracy:

Wronki


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 565 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Asystent do spraw księgowości

określony w programie stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie Wymagania inne: [Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym...

Asystent lekarza weterynarii

- asysytent przy zabiegach operacyjnych i wykonywanie badań diagnostycznych, Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, kierunek: technik-weterynarii

Asystent nauczyciela przedszkola

asystent nauczyciela w przedszkolu pomaga przy zajęciach, pomaga dzieciom w czynnościach samoobsługowych. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe...

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  FORMATIQ Sp. z o.o.
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
  Wynagrodzenie stałe połączone z progresywnym systemem premiowym [7 000 - 12 000 PLN brutto] Do Twoich zadań będą należeć m.in.: aktywna sprzedaż B2B szczeliw na bazie...
 • Firma:  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Suchy Las
  Obsługa klientów, przyjmowanie i wydawanie aut oraz skrzyń biegów, wyceny, przygotowywanie ofert Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Uprawnienia: bardzo...
 • Firma:  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
  Nauczyciel w szkole podstawowej. Praca 40 godzin w ciagu roku szkolnego 2022/2023 Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Uprawnienia: przygotowanie...
 • Firma:  Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Zaniemyśl
  określony w programie stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie Wymagania inne: [Minimalne kwalifikacje niezbędne do podjęcia stażu na danym...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: