Wielkopolska

praca w województwie wielkopolskim

Województwo wielkopolskie jest jednym z 16 województw wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej. Znajduje się w środkowo-zachodniej części kraju, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty. Województwo graniczy z 7 innymi województwami Polski, do których należą: pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie i kujawsko-pomorskie.
Administracyjnie obszar województwa wielkopolskiego dzieli się na 4 powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu) oraz 31 powiatów ziemskich. Powiaty dzielą się z kolei na 226 gmin. W województwie znajduje się 109 miast, wśród których największymi są: stolica województwa wielkopolskiego Poznań (zamieszkały przez ok. 550 tysięcy mieszkańców), Kalisz (ok. 100 tysięcy mieszkańców), Konin (ok. 78 tysięcy mieszkańców), Piła (ok. 75 tysięcy mieszkańców), Ostrów Wielkopolski (ok. 73 tysiące mieszkańców), Gniezno (ok. 70 tysięcy mieszkańców) i Leszno (ok. 64 tysiące mieszkańców).

Na obszarze województwa znajduje się  aglomeracja kalisko-ostrowska i aglomeracja poznańska oraz Kalisko-Ostrowski Okręg Przemysłowy, Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego i Poznański Okręg Przemysłowy. Obecność tak wielu terenów rozwoju przemysłu świadczy o dobrej sytuacji gospodarczej regionu.  Przemysł stanowi źródło utrzymania dla około 1/3 ogółu pracujących w województwie i dostarcza dużą część PKB wytwarzanego w Wielkopolsce. Szacuje się, że w przemyśle zatrudnionych jest ponad 340 tysięcy osób, z czego 99% to pracownicy sektora prywatnego. W strukturze wielkopolskiego przemysłu dominuje sektor przetwórstwa rolno-spożywczego. Pozostałymi ważniejszymi branżami przemysłowymi są produkcja pojazdów mechanicznych i  górnictwo węgla kamiennego, a także przemysł: odlewniczy, farmaceutyczny, meblarski, sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego; ceramiczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, oponiarski, włókienniczy, odzieżowy i energetyczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *