Praca: Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Leszno
Ogłoszenie o naborze Nr 69694

Warunki pracy

Praca biurowa przed monitorem ekranowym, na II piętrze, wejście po schodach, brak windy, budynek bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie - wyjazdy służbowe, prac poniżej poziomu gruntu do 3 m, prace z klientem urzędu, związana ze stałym dopływem informacji i gotowością do odpowiedzi.

Zakres zadań

 • •Prowadzi systematyczne terenowe inspekcje zabytków archeologicznych, w celu rozpoznania sposobu użytkowania i eksploatacji obiektów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, dokonanie weryfikacji danych dotyczących ich aktualnego stanu zachowania – stopnia zniszczenia oraz zagrożenia zniszczeniem a także w celu rozpoznania weryfikacji ich stanów prawno – własnościowych.
 • •Współuczestniczy w prowadzonych z ramienia urzędu nadzorami nad wszelkimi badaniami archeologicznymi pod względem prawidłowości i terminowości ich wykonywania oraz prawidłowości wykonywanej dokumentacji, w zakresach określonych w wytycznych i pozwoleniach konserwatorskich
 • •Planuje i współuczestniczy w kontrolach zabytków archeologicznych w celu oceny aktualnego stanu zachowania ich substancji zabytkowej oraz prawidłowości ich użytkowania, weryfikacja ich stanów prawno – własnościowych
 • •Przygotowuje projekty opinii, projektów postanowień administracyjnych oraz decyzji w tym pozwoleń na wszelkie prace archeologiczne i nakazów konserwatorskich (zgodnie z procedurą postępowania administracyjnego) dotyczących zabytków archeologicznych oraz przygotowywanie projektów wniosków pokontrolnych.
 • •Przygotowuje materiały, wytyczne i wnioski konserwatorskie do projektów studiów uwarunkowań, planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy dotyczących zabytków archeologicznych a także analiza realizacji uzgodnionych planów zagospodarowania przestrzennego z uwagi na ochronę dziedzictwa archeologicznego.
 • •Przygotowuje projekty opinii projektów i zamierzeń inwestycyjnych oraz wskazań lokalizacyjnych pod względem ochrony zabytków archeologicznych, udzielanie informacji w sprawie zabytków.
 • •Dokonuje uzupełnienia i weryfikowania istniejącej ewidencji zabytków archeologicznych poprzez badania terenowe. włączanie informacji o odkrywanych obiektach archeologicznych niezależnie od charakteru badań, uwzględnianie informacji zawartych w archiwach, zbiorach muzealnych, instytucjach i publikacjach, a także poprzez analizę dokumentacji fotograficznej (w tym lotniczej) oraz włączanie badań nieinwazyjnych
 • •Wnioskuje podjęcie działań administracyjnych w sprawach wpisu do rejestru zabytków oraz regulacji stanów prawno własnościowych, w tym zmian w sposobach użytkowania zabytku oraz przygotowuje wystąpienia do właściwych organów administracji z wnioskami dotyczącymi wszczęcia postępowania administracyjnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu archeologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • •Znajomość przepisów kpa
 • •Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • •Wiedza z zakresu archeologii na terenie Wielkopolski
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Zdolności mediacyjne

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracypraca biurowa przed monitorem ekranowym, na piętrze budynku, budynek bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie - wyjazdy samochodem służbowym...

Inspektor ochrony zabytków

Warunki pracyPraca biurowa przed monitorem ekranowym, na II piętrze, wejście po schodach, brak windy, budynek bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie -...

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  Stefczyk Finanse
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
   Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.Najpierw jednak rozpoznasz ich...
 • Firma:  Stefczyk Finanse
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
    Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.Najpierw jednak rozpoznasz ich...
 • Firma:  Stefczyk Finanse
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Szamotuły
   Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.Najpierw jednak rozpoznasz ich...
 • Firma:  Stefczyk Finanse
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
   Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.Najpierw jednak rozpoznasz ich...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: