Praca: Inspektor wojewódzki


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 69439

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu, z uwagi na rozmieszczenie urzędu w kilku budynkach na terenie miasta nie wyklucza się pracy poza siedzibą urzędu
• stanowisko znajduje się na I piętrze budynku biurowego
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
• klatka schodowa ze stromymi schodami, z poręczami
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
• budynek nie jest wyposażony w windy osobowe
• budynek zabytkowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
•stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
•dodatek stażowy
•dodatkowe wynagrodzenie roczne
•nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
•możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
•dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
•możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
•pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
•ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach: ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska - w przypadku wniosków o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji organu gminy oraz o wznowienie postępowań zakończonych ostatecznym rozstrzygnięciem Wojewody Wielkopolskiego; rejestracji zdarzeń stanu cywilnego dotyczących: rozpatrywania wniosków o wyrażanie zgody na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza urząd stanu cywilnego, unieważniania aktów stanu cywilnego oraz przygotowanie projektów stosownych rozstrzygnięć, (postanowień i decyzji administracyjnych)
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w sprawach z zakresu ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska dotyczących rozpatrywania: odwołań od decyzji organów gmin i zażaleń na postanowienia organów gminy, w tym współpraca z organami gmin i innymi instytucjami (np. policją, prokuraturą, sądem) w celu dokonania pełnej i wyczerpującej analizy sprawy, oraz przygotowanie projektów stosownych rozstrzygnięć (postanowień i decyzji administracyjnych)
 • rozpatrywanie ponagleń na bezczynność lub przewlekłość organów gminy oraz przygotowanie projektów stosownych rozstrzygnięć (postanowień)
 • sporządzanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczne postanowienia i decyzje Wojewody Wielkopolskiego oraz projektów skarg kasacyjnych na orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawach z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, udostępniania danych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w celu zajęcia stanowiska i przedstawienia słuszności podjętego rozstrzygnięcia
 • pełnienie funkcji koordynatora delegowanego wobec nadzorowanych organów gmin oraz kierowników urzędów stanu cywilnego w zakresie wykorzystania Systemu Informacji o Rynku Wewnętrznym IMI
 • sporządzanie stanowisk, informacji, analiz i sprawozdań w sprawach z zakresu ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w celu przekazania organom gmin i/lub Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwu Cyfryzacji oraz udzielanie bieżącej informacji i instruktarzu w przedmiotowym zakresie pracownikom urzędów gmin
 • współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz Policją w zakresie informowania rodzin o zgonie/hospitalizacji lub zatrzymaniu obywateli polskich poza granicami Polski
 • aktualizacja Rejestru Danych Kontaktowych w ramach SRP (poprzez aplikację Źródło) w zakresie adresu poczty

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • asertywność i umiejętność argumentacji
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność nawiązywania relacji i skutecznej komunikacji
 • znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
 • znajomość Kodeksu cywilnego
 • znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i łagodzenia postaw roszczeniowych

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Starszy inspektor

Warunki pracyPraca wykonywana głównie w laboratorium w urzędzie oraz w punkcie legalizacyjnym, w którym przeprowadzane są czynności sprawdzenia liczników energii...

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  Orange Polska S.A.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
  Bezpośrednia współpraca z Klientem Biznesowym (segment LME).Sprzedaż usług telekomunikacyjnych.Umiejętność  budowania relacje z KlientemZaangażowanie do pracy oraz...
 • Firma:  ZUE S.A.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzór nad podwykonawcami,weryfikację dostarczanej przez jednostki projektowe dokumentacji...
 • Firma:  Myworld.com
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  Co zapewniamy?Atrakcyjna prowizja od 450 do 2445 zł brutto za każdy sprzedany produkt (w zależności od wariantu)Innowacyjny produkt B2B2C – pakiet narzędzi do budowy...
 • Firma:  Grafton Recruitment Sp. z o.o.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
  For our Client, the international company - SSC in Poznań, we are currently looking for candidates for the position ofSales Support Specialist with German Main duties:Handling...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: