Praca: Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Śremie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Śrem
Ogłoszenie o naborze Nr 68938

Warunki pracy

Charakter pracy: biurowa, 8-godzinna, jednozmianowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, wyjazdy i praca poza siedzibę urzędu, wysiłek fizyczny.

Zakres zadań

 • Ocena stanu technicznego pojazdów służbowych, łodzi służbowej i agregatu prądotwórczego, przygotowanie stosownej dokumentacji przed naprawą, przekazywanie pojazdów służbowych do naprawy i odbiór z warsztatów po naprawie;
 • zapewnienie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby Komendy, w tym analizowanie i zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały, sprzęt, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także sprzęt kwaterunkowo-gospodarczy, techniki policyjnej, wyposażenia specjalnego, uzbrojenia i druków – w tym zakresie współpracuje z wydziałami KWP w Poznaniu;
 • nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym powierzonego w użytkowanie majątku i sprzętu transportowego (sezonowa wymiana opon, cykliczne uzupełnianie płynów itp.), materiałów i urządzeń oraz nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym pojazdów, łodzi służbowej i agregatu;
 • wycofywanie z eksploatacji i zbywanie sprzętu transportowego;
 • monitorowanie wykonywania usług mycia i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostkę oraz zlecanie przeglądów i badań technicznych;
 • prowadzenie miesięcznej ewidencji zużytego paliwa i przejechanych kilometrów oraz wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie PasCom;
 • nadzór nad eksploatacja i stanem technicznym obiektów budowlanych KPP w Śremie także pod katem zgodności z aktualnymi przepisami prawa budowlanego;
 • realizacja czynności konserwacyjnych i naprawczych związanych z utrzymywaniem obiektów;
 • realizacja czynności i zadań w zakresie inwestycji i remontów;
 • realizacja umów i czynszów związanych z obiektami, naliczanie rocznych podatków od nieruchomości i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 • prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów w zakresie gospodarki materiałowo-technicznej;
 • prowadzenie i sporządzanie dokumentacji dotyczącej darowizn rzeczowych i finansowych;
 • organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych, ich brakowanie i zagospodarowywanie;
 • naliczanie należności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji za środki ochrony osobistej i czystości;
 • opracowanie dowodu przyjęcia – paliwa (olej napędowy, E95) oraz sporządzanie rozliczeń zbiorczych przychodów i rozchodów MPiS;
 • wprowadzenie do systemu „ENERGIA” danych dotyczących mediów – stany liczników: wody, prądu, gazu;
 • wystawianie książek kontroli pojazdów służbowych oraz ich rozliczanie;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu transportowego, materiałów i urządzeń oraz nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym pojazdów;
 • nadzór nad urządzeniami kontrolno-pomiarowymi w celu zapewnienia sprawności urządzeń dopuszczanych do pracy i aktualizacja badań legalizacyjnych;
 • wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia jednostki, w tym zgłaszanie potrzeb jednostki na materiały, sprzęt, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także sprzęt kwaterunkowo-gospodarczy, techniki policyjnej, wyposażenia specjalnego, druków itp. oraz prowadzenie podręcznego magazynu artykułów biurowych, druków i materiałów konserwacyjnych oraz ewidencji magazynowo-materiałowej;
 • potwierdzanie wykonania zleconych usług, opracowywanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym dokumentów finansowych, w tym faktur, rachunków i innych dowodów księgowych oraz ich terminowe przekazywanie do odpowiednich wydziałów KWP w Poznaniu;
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami zgodnie z kompetencjami;
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji zgromadzonej do archiwizacji zgodnie z przepisami;
 • wykonywanie innych zleconych zadań z zakresu Referatu Administracyjno-Gospodarczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Znajomość budowy i oceny stanu technicznego pojazdów, łodzi i agregatu prądotwórczego,
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • Systematyczność i odpowiedzialność,
 • Łatwość komunikowania się,
 • Umiejętność organizowania pracy w zespole,
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa.

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Magazynier

Załadunki i rozładunki mebli.Wymagania konieczne:Zawód: Magazynier

Pracownik fizyczny przy produkcji materacy

Wykonywanie prostych prac przy produkcji materacy. Wymagania konieczne:Zawód: Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

Kosmetyczka

manicure, pedicure, hybryda, żele, henna, regulacja, zabiegi pielęgnacyjne, makijażWymagania konieczne:Zawód: KosmetyczkaWykształcenie: zasadnicze branżowe, brak

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  Stefczyk Finanse
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
   Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.Najpierw jednak rozpoznasz ich...
 • Firma:  Stefczyk Finanse
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
    Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.Najpierw jednak rozpoznasz ich...
 • Firma:  Stefczyk Finanse
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Szamotuły
   Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.Najpierw jednak rozpoznasz ich...
 • Firma:  Stefczyk Finanse
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
   Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.Najpierw jednak rozpoznasz ich...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: