Praca: Inspektor


Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85657

Warunki pracy

Praca jednozmianowa przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, na II piętrze. Budynek nie posiada barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Praca w terenie, nietypowe godziny pracy.

Zakres zadań

 • przeprowadza przeglądy stanu ochrony przeciwpożarowej w budynkach, obiektach i na terenach użytkowanych przez jednostki i komórki KMP w Poznaniu oraz opracowuje wnioskii zalecenia pokontrolne,
 • - opracowuje roczne analizy stanu ochrony przeciwpożarowej,
 • - sprawdzanie rzeczowej i terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych oraz przedsięwzięć wynikających z planów poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • - wdraża postanowienia, przepisy i wytyczne z dziedziny ochrony przeciwpożarowej w oparciu o przepisy państwowe i resortowe,
 • - analizuje warunki dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego, określone w dokumentacji technicznej, opracowanej dla planowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • - bierze udział w opracowaniu planów modernizacji obiektów budowlanych KMP w Poznaniu,
 • - bierze udział w odbiorach nowo zbudowanych, modernizowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych Policji,
 • bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn zjawisk pożarowych, opracowuje wnioski wynikające z badania bezpieczeństwa pożarowego i okoliczności występowania zjawisk pożarowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu p.poż.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów p.poż.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do dokumentów o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej.
 • umiejętność interpretacji przepisów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

  Inspektor

  Warunki pracy Warunki pracy: Praca wykonywana jest w miejscu użytkowania przyrządów pomiarowych, czyli na stacjach i bazach paliw oraz w zakładach chemicznych, produkcyjnych,...

  Starszy inspektor transportu kolejowego

  Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Praca w terenie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań...

  Inspektor wojewódzki

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu praca wykonywana w...

  Najnowsze oferty pracy:

  • Firma:  Avenga
   Dodane:  wczoraj
   Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
   Rola w Poznaniu. Senior Data Analyst to support the Enterprise Service Management & Operations Now Intelligence Center of Excellence. This role will be responsible for using...
  • Firma:  Avenga
   Dodane:  wczoraj
   Lokalizacja:  wielkopolskie/
   As an ERP Analytics Solution Architect you will be working in our multicultural, dynamic global ERP Analytics team, which is part of the Global ERP Team within Roches Global...
  • Firma:  Avenga
   Dodane:  wczoraj
   Lokalizacja:  wielkopolskie/
   The selected candidate will work on the development of machine learning models for the curation and analysis of imaging data in the space of oncology, including image...
  • Firma:  Avenga
   Dodane:  wczoraj
   Lokalizacja:  wielkopolskie/
   We are looking for an experienced Python software engineer to further develop the Remote Patient Monitoring Data Analysis software solutions that help data scientists analyze the...
  Więcej ofert pracy

  Praca

  Stanowisko: