Praca: Księgowy


Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85063

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),

 • oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

 • praca siedząca, jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • praca w porze dziennej,

 • wyposażenie stanowiska pracy zgodne z zaleceniami ergonomii, oświetlenie pomieszczenia pracy zgodne z wymogami.


2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe.

 • Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózku inwalidzkim przy wejściu do budynku.

 • W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiających swobodne poruszanie się po nich osobom na wózku inwalidzkim

Zakres zadań

 • Dokonuje bieżących księgowań wydatków budżetowych w księgach rachunkowych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu na podstawie dowodów księgowych.
 • Kontroluje realizację zobowiązań wobec dostawców i usługodawców, a także pracowników (z wyłączeniem ZFŚS i PKZP).
 • Kontroluje realizację należności od kontrahentów i pracowników (z wyłączeniem ZFŚS i PKZP).
 • Dekretuje dowody księgowe oraz sporządza dokumenty księgowe wewnętrzne i zewnętrzne własne.
 • Sprawdza zgodność zleconych przelewów sporządzonych w systemie bankowości elektronicznej z dokumentami źródłowymi i dokonuje akceptacji przez złożenie podpisu na ich zestawieniu.
 • Terminowo i rzetelne sporządza pisma z zakresu wykonywanych zadań, ewidencjonuje je w systemach oraz przechowuje.
 • Prowadzi ewidencję, wynikającą z przepisów dotyczących obsługi kancelaryjnej w zakresie prowadzonych spraw oraz obsługuje dokumenty w systemie zgodnie z podręcznikami użytkownika.
 • Gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z ustawą o rachunkowości lub innymi przepisami oraz przekazuje ją do archiwum.
 • Przygotowuje wszelkiego rodzaju sprawozdania, analizy, zestawienia i pisma w oparciu o dane z rachunkowości budżetowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Dokładność i systematyczność,
 • Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji,
 • Umiejętność jasnego i zwięzłego przekazywania informacji,
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Odporność na stres,
 • Umiejętność redagowania pism, wnikliwość i rzetelność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania,
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość zasad księgowości i rachunkowości.

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Pracownik Księgowości

dekretacja i księgowanie dokumentów finansowych sporządzanie bieżących deklaracji podatkowych sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP, US bieżące uzgadnianie kont...

Księgowa / Księgowy

Samodzielne prowadzenie pełnej księgowości Ośrodka Szkolenia Kierowców, Terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, Prowadzenie ewidencji środków trwałych,...

GL Accountant

About the department The General Ledger teams, briefly called GL, are responsible for maintenance and reconciliation of General Ledger. Days to days tasks include taking care of...

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  W.P.I.P Sp. z o.o. Sp.K.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  W pracy będziesz odpowiadać za: prowadzenie dokumentacji budowy; organizację budowy i kierowanie budową, zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi...
 • Firma:  Avenga
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  Responsibilities: Develop test plans and overall test strategy Provide guidance and insights to the testing team on test script development and oversee the test execution of...
 • Firma:  Eckert AS Sp. z o.o.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  Obecnie w związku z dynamicznym rozwojem prowadzimy nabór na stanowisko: Opis zadań: aktywna sprzedaż urządzeń grill oraz akcesoriów grillowych stacjonarnie oraz online...
 • Firma:  CYFROWA FOTO Sp. z o.o.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  Zakres obowiązków: samodzielne prowadzenie kampanii SEM planowanie, zakup oraz nadzór nad kampaniami reklamowymi programmatic (DV360) planowanie, wdrażanie i nadzorowanie...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: