Praca: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych


Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Grodzisk Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 76732

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - Praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie urzędu; Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - Praca biurowa, w systemie jednozmianiowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze ekranowym; - Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych; - Pomieszczenie biurowe znajduje się na pierwszym piętrze budynku, budynek nie posiada windy, posiada bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Tylko wejście do budynku przystosowane do osób niepełnosprawnych (podjazd).

Zakres zadań

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej
 • Zapewnienie ochrony informacji systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne
 • Kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji
 • Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych na podstawie obowiązujących przepisów oraz w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w systemie ODN
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych jednostki oraz nadzorowanie jego realizacji według obowiązujących przepisów
 • Prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa policjantom, pracownikom oraz kandydatom do służby lub pracy w Komendzie
 • Sporządzanie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w szczególności szacowanie ryzyka zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych wynikających z ww. ustawy
 • znajomość ustawy o Policji
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu pracy
 • skuteczna komunikacja, umiejętność organizacji pracy zespołowej
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • koncepcyjne myślenie
 • systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • kreatywność i obowiązkowość
 • dobra organizacja pracy
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnice państwową, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • doświadczenie zawodowe w pracy z dokumentami niejawnymi
 • biegła obsługa komputera (Open Office, środowisko Windows)

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Asystent

Warunki pracy praca biurowa w siedzibie urzędu, praca przy monitorze ekranowym przekracza 4 godziny dziennie, wysiłek fizyczny związany z odbiorem i dostarczaniem...

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie urzędu zagrożenia biologiczne typowe dla...

Specjalista administracji publicznej

wg. programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  W.P.I.P Sp. z o.o. Sp.K.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Jasin
  W pracy będziesz odpowiadać za: sporządzanie kosztorysów ofertowych; przygotowanie przedmiarów robót budowlanych; przygotowywanie zapytań ofertowych i zbieranie ofert od...
 • Firma:  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań, Suchy Las
  Jeżeli: lubisz pracę z klientami i potrafisz realizować ich potrzeby; uśmiech to Twój klucz do budowania relacji; jesteś przedsiębiorczy i bierzesz odpowiedzialność za...
 • Firma:  Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Piła
  Jeżeli: lubisz pracę z klientami i potrafisz realizować ich potrzeby; uśmiech to Twój klucz do budowania relacji; jesteś przedsiębiorczy i bierzesz odpowiedzialność za...
 • Firma:  HCL Poland
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  Workplace: Kraków (remote work possible) As a Software Developer, you will have a strong technical background and be responsible for: contributing to innovative projects, new...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: