Praca: Pracownik do Obsługi Strefy Saun / Saunamistrz


W związku z ponownym otwarciem strefy saun zatrudnimy

OSOBY DO OBSŁUGI STREFY SAUN/ SAUNAMISTRZA
Miejsce pracy: Poznań
OPIS ZADAŃ:

 

Do obsługi strefy należy:

 • przeprowadzanie ceremonii zapachowych
 • sprzedaż produktów dostępnych w barze Świata Saun
 • obsługa recepcji
 • instruowanie klientów na temat zasad poprawnego saunowania
 • wykonywanie niektórych czynności biurowych, np. prowadzenie dokumentacji strefy saun4313895
OFERUJEMY:
 • pracę w nowoczesnym, atrakcyjnym i profesjonalnym ośrodku saunowym
 • miłą atmosferę w energicznym i uśmiechniętym zespole
 • doświadczonych saunamistrzów Term Maltańskich
 • pracę dwuzmianową w godzinach otwarcia strefy
 • elastyczne formy współpracy dostosowane do Twoich możliwości (umowa o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze lub umowa zlecenie)
 • atrakcyjne rabaty oraz pakiety prywatnej opieki medycznej
NASZE WYMAGANIA:
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe
  (animacja czasu wolnego, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, odnowa biologiczna)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • pogodne usposobienie i miła aparycja
 • kreatywność
 • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie
 • dyspozycyjność
 • książeczka badań sanitarno-epidemiologicznych
 • mile widziana znajomość obsługi programu MS Office
  oraz umiejętności pracy biurowej
Dołącz do naszego zespołu !
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

(Kliknij tutaj aby wyświetlić klauzulę)

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy UniiEuropejskiej PL) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Termy Maltańskie sp. z o.o. ul. Termalna 1,61-028 Poznań.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Dawid Nogaj, z którym można się kontaktować zapomocą poczty elektronicznej: iod@termymaltanskie.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe (identyfikacyjne, kontaktowe, o wykształceniu, umiejętnościach idoświadczeniu zawodowym) przetwarzamy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie opisanym w art. 22 1 Kodeksu pracy orazrozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresuprowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy orazsposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził/a Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane: ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związkówzawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności luborientacji seksualnej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazanew ogłoszeniu stanowisko przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu przesłania Pani/Panaaplikacji, a w przypadku gdy wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach równieżprzez okres do 6 miesięcy od momentu przesłania Pani/Pana aplikacji, a po tym terminie zostanązniszczone.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcy systemu rekrutacyjnego wspierającegoproces rekrutacji, z którym współpracują Termy Maltańskie, a także mogą zostać udostępnionepodmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa na udokumentowany wniosek (np. policji,urzędom, sądom).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych (poprawienia),
c. usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f. prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy daneniezgodnie z prawem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzjiani nie będę profilowane.
8. Termy Maltańskie sp. z o.o. nie przekazują Państwa danych osobowych poza Europejski obszarGospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Fizjoterapeuta w przedszkolu i w szkole

Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji w grupie przedszkolnej i szkolnej. Opracowanie wniosków ogólnych dla grupy uczniów i indywidualnych dla każdego dziecka. Przygotowanie...

Fizjoterapeuta

rehabilitacja Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Fizjoterapia

Fizjoterapeuta

Diagnostyka, planowanie i prowadzenie fizjoterapii. Wymagania konieczne: Zawód: Fizjoterapeuta Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wymagania inne: Kursy i szkolenia w...

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  ASTEK Polska
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  100% zdalnie Oferujemy Stabilne zatrudnienie i wybór preferowanej formy współpracy Rozwój zawodowy w Centrach Kompetencyjnych ASTEK Polska Elastyczne godziny pracy Benefity...
 • Firma:  Nationale-Nederlanden
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Leszno
  Przychód oparty o część stałą oraz atrakcyjny system prowizyjny Realna możliwość rozwoju, w tym profesjonalne szkolenie, na którym nauczymy Cię pozyskiwać nowych...
 • Firma:  Nationale-Nederlanden
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Leszno
  FORMA ZATRUDNIENIA B2B CZAS PRACY elastyczny MIEJSCE PRACY cała Polska ROZWÓJ: Możesz liczyć na realne możliwości rozwoju już od samego początku. Przecież nie musisz...
 • Firma:  MGsolutions MGJJ Sp. z o. o. Sp. k.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  Miejsce pracy: Niemcy (różne lokalizacje na terenie całych Niemiec) Opis oferty pracy: stały nadzór nad grupą pracowników tymczasowych zatrudnionych w magazynie znanej...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: