Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 85760

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym
wysiłek fizyczny,
praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
stres związanych z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz odpowiedzialności za różnorodne zadania i działania pod presją czasu

Zakres zadań

 • Przyjmuje oraz weryfikuje dokumentację dostarczoną i usystematyzowaną przez komórki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzi jej ewidencję, a w systemie EZD przejmuje dokumentację w postaci elektronicznej,
 • Przygotowuje materiały archiwalne do przekazania i bierze udział w ich przekazaniu do właściwego Archiwum Państwowego w celu umożliwienia wieczystego przechowywania dokumentacji kat. A w Archiwum Państwowym, zgodnie z Ustawą o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach,
 • Nadzoruje prawidłowość prowadzenia składów chronologicznych w celu zapewnienia późniejszego właściwego przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego, a także bieżącego jej wypożyczania,
 • Prowadzi bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw w celu zapewnienia zgodności z zapisami Instrukcji Kancelaryjnej,
 • Wydziela do brakowania dokumentację niearchiwalną, dla której minął okres obowiązkowego przechowywania, występuje o zgodę na brakowanie, przygotowuje stosowne w tym zakresie spisy dokumentacji i protokołów w celu zapewnienia porządku i zwolnienia miejsca w magazynach archiwalnych,
 • Kontroluje prawidłowości przechowywania dokumentacji w komórkach organizacyjnych,
 • Sporządza roczne sprawozdania z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
 • Nadzoruje akty prawne wewnętrznie regulujące pracę kancelaryjno – archiwalną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze archiwum
 • Znajomość Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Umiejętność biegłej obsługi programów (pakiet Office)
 • Kompetencje: samodzielność, skrupulatność, dokładność, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania dokumentacją

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Asystent

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę...

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Specjalista ds. Integracji i Automatyzacji Procesu Celnego

W DB Schenker staniesz się częścią wielkiej, logistycznej sieci, która łączy globalne rynki. Wpraw w ruch swoją karierę i odkryj nieskończone możliwości kształtując...

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  Avenga
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
  Rola w Poznaniu. Senior Data Analyst to support the Enterprise Service Management & Operations Now Intelligence Center of Excellence. This role will be responsible for using...
 • Firma:  Avenga
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  As an ERP Analytics Solution Architect you will be working in our multicultural, dynamic global ERP Analytics team, which is part of the Global ERP Team within Roches Global...
 • Firma:  Avenga
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  The selected candidate will work on the development of machine learning models for the curation and analysis of imaging data in the space of oncology, including image...
 • Firma:  Avenga
  Dodane:  wczoraj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  We are looking for an experienced Python software engineer to further develop the Remote Patient Monitoring Data Analysis software solutions that help data scientists analyze the...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: