Praca: Specjalista


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 87901

Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


– Budynek wyposażony w windę osobową,


– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,


- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,


- Zagrożenie korupcją,


-  permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),


- presja czasu ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw i konieczność dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa, uwzględnienie interesu klientów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE,


stres związany z kontaktami z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi

Zakres zadań

 • weryfikacja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych przez inne organy oraz realizacja pozostałych uprawnień z art. 76 ustawy ooś oraz przygotowywanie stosownych wystąpień do odpowiednich organów i sądów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych w sprawach z zakresu Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • koordynacja pod względem prawnym i proceduralnym działań Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko we współpracy z kierownikami oddziałów i radcami prawnymi urzędu.
 • redagowanie zbiorczych opinii i stanowisk z Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko do dokumentów rządowych i projektów aktów normatywnych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu opinii, stanowisk i sprawozdań przez Wydział,
 • współpraca z pełnomocnikiem ds. zamówień publicznych i przygotowanie niezbędnej dokumentacji w sprawach zamówień publicznych realizowanych w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko,
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w szczególności nadzwyczajnych trybów w postepowaniu administracyjnym,
 • umiejętności komunikowania się i pracy w zespole,
 • umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • asertywność i kreatywność,
 • umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska, prawa, administracji,
 • znajmość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • znajomość ustaw: O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
 • dobra organizacja pracy własnej,

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  Trenkwalder
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Kórnik, Środa Wielkopolska, Śrem
  ręczne przemieszczanie towaru, napełnianie opakowań/wózków/pojemników, prace transportowe przy użyciu sprzętu ręcznego, obsługa owijarki do palet, bandownicy, obsługa...
 • Firma:  Health Resort & Medical Spa Panorama Morska
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem administracyjnym, wsparcie dla działu księgowości organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu firmy, nadzorowanie i...
 • Firma:  Health Resort & Medical Spa Panorama Morska
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem administracyjnym, wsparcie dla działu księgowości organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu firmy, nadzorowanie i...
 • Firma:  Health Resort & Medical Spa Panorama Morska
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  przygotowywanie kryteriów rekrutacyjnych, obsługa kadrowo-płacowa pracowników (kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników), nadzór nad obowiązkowymi badaniami...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: