Praca: Starszy specjalista


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 58144

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
• stanowisko znajduje się na parterze budynku biurowego
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
• klatka schodowa o szerokości 150 cm z poręczami
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie wydania, wymiany bądź unieważnienia kart pobytu oraz przygotowywanie kart pobytu w celu ich wydania cudzoziemcom, wprowadzanie do systemu informatycznego POBYT informacji o odebranych, unieważnionych kartach pobytu
 • przygotowywanie pism sporządzanych w toku prowadzonych postępowań, w tym: wezwań i zawiadomień oraz projektów postanowień i zaświadczeń wydawanych cudzoziemcom
 • przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dokumentów urzędowych w sprawach legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
 • rejestrowanie w systemach POBYT, Zatrudnienie Cudzoziemców oraz aplikacji CUDZOZIEMCY przyjętych wniosków o pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, przedłużenie wizy, wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę, wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, w sprawach obywateli UE, w sprawach dokumentów wydawanych cudzoziemcom
 • pobieranie odcisków linii papilarnych od cudzoziemców w celu weryfikacji danych cudzoziemców w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS)
 • udzielanie wszelkich informacji dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, pracy cudzoziemców na terytorium RP oraz wskazywanie właściwych instytucji, które zakresem swego działania obejmują sprawy związane z migrantami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub komunikatywna znajomość języka angielskiego i jednego z następujących: ukraiński, rosyjski, arabski, niemiecki lub francuski
 • znajomość przepisów ustawy o cudzoziemcach i pokrewnych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów ustawy o obywatelstwie polskim
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zezwoleń na pracę
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy i ustawy o aktach stanu cywilnego
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i pokrewnych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność negocjowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa handlowego, podatkowego, umów i konwencji międzynarodowych dotyczących praw człowieka
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • przeszkolenie w zakresie obsługi klienta

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  Securitas Polska Sp. z o. o.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Sady
  Zmiany po 12 hDojazd we własnym zakresie  Zakres obowiązków:ochrona mienia przed kradzieżą, dewastacją i włamaniem,kontrola osób,kontrola i ewidencja...
 • Firma:  SUEZ Polska Sp. z o.o.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
  W swojej pracy będziesz odpowiadać za:Koordynowanie przygotowania przez spółki Grupy wyliczeń operacyjnych i finansowych, dotyczących wyceny ofert składanych w...
 • Firma:  Health Resort & Medical Spa Panorama Morska
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  nadzór nad gośćmi korzystającymi z Aquaparkuudzielanie pomocy w nagłych, stresowych sytuacjachaktualne kwalifikacjekomunikatywnośćopanowanieumiejętność pracy w...
 • Firma:  NOKIA
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  Location: Wroclaw  Why? We aim to develop LTE and LTE-5G in a way which makes our customers (and customers of our customers!) satisfied when using our solutions.How? By...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: