Praca: Starszy specjalista


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 69396

Warunki pracy

•praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
•zadania wykonywane w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą urzędu (udział w kontrolach i inspekcjach na terenie województwa)
•zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
•stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych
•stanowisko pracy znajduje się na VI piętrze budynku biurowego
•praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
•stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
•budynek posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
•klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami
•budynek jest wyposażony w windy osobowe
•drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
•część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
•stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
•dodatek stażowy
•dodatkowe wynagrodzenie roczne
•nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
•możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
•dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
•możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
•pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
•ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • kontrola wykonywania przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie zadań wynikających w szczególności z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych
 • kontrola sposobu wykonywania przez organy niezespolonej administracji rządowej w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych
 • kontrola wykorzystania i rozliczenia środków finansowych w jednostkach rządowej administracji zespolonej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w jednostkach rządowej administracji niezespolonej
 • kontrola wykorzystania i rozliczenia dotacji pochodzących z budżetu państwa w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 • kontrola wykorzystania i rozliczenia środków finansowych pochodzących z funduszy celowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 • kontrola prawidłowości pobierania i rozliczania przez jednostki rządowej administracji zespolonej i jednostki samorządu terytorialnego dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych tym jednostkom ustawami
 • przeprowadzanie kontroli powierzonych lub zleconych Wojewodzie
 • prowadzenie spraw dotyczących sprawowania przez Dyrektora Generalnego Urzędu bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania zadań i kompetencji, w tym prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych urzędu
 • opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych dokumentów związanych z realizacją ustaleń kontroli w celu formułowania zaleceń pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości/uchybień zidentyfikowanych w jednostce kontrolowanej
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych opracowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli w celu potwierdzenia ich realizacji przez jednostkę kontrolowaną
 • przygotowanie projektów zawiadomień do właściwych instytucji, gdy jest to niezbędne z uwagi na ustalenia kontroli
 • współdziałanie z innymi organami kontroli, a także organami ścigania w ramach wykorzystania wyników przeprowadzonych kontroli
 • przygotowywanie na polecenie Wojewody wniosków do innych organów kontrolnych o przeprowadzenie na terenie województwa kontroli w zakresie ich właściwości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość procedur i standardów kontroli w administracji rządowej
 • znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości
 • odporność na stres, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analizowania dokumentów i formułowania wniosków
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • asertywność, umiejętność argumentacji, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku
 • posiadanie uprawnień audytora, biegłego rewidenta
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • łatwość w komunikowaniu się
 • umiejętność dostosowywania się do zmian
 • ukończone kursy, szkolenia w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Specjalista

Warunki pracypraca w systemie jednozmianowym,praca biurowa w pomieszczeniu przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy oświetleniu naturalnym i...

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  Litex Service Sp. z o.o
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Ostrów Wielkopolski
   Zakres obowiązków:bieżąca obsługa i podtrzymywanie dobrych relacji z bieżącymi klientami firmy,koordynowanie procesu sprzedaży – realizacja zamówień...
 • Firma:  PEKABEX
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
   Opis stanowiska:Pozyskiwanie, analiza techniczna i finansowa nieruchomości (obszar działania: zachodnia Polska).Współpraca z pozostałymi działami (Sprzedaż,...
 • Firma:  PEKABEX
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
  Zadania:Obsługa suwnicy na hali produkcyjnej (praca na zewnątrz),Wykształcenie minimum zawodowe,Uprawnienia do obsługi suwnic z poziomu roboczego,Mile widziane doświadczenie...
 • Firma:  Fibar Group S.A.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Wysogotowo
  Zadania:budowanie i ulepszanie mobilnych rozwiązań zarządzających systemem Fibaro, w oparciu o platformę iOSCzego oczekujemy:solidnego doświadczenia w tworzeniu aplikacji na...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: