Praca: Starszy specjalista


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 69446

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
• parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
• stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność
• praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
• stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
• klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
• w budynku są pomieszczenia higieniczno-sanitarnych przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • realizowanie zadań w zakresie odraczania terminów lub rozkładania na raty oraz umarzania spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym z tytułu gospodarowania nieruchomościami przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
 • realizowanie zadań wynikających z procedury stosowania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających organom administracji rządowej i państwowym jednostkom budżetowym
 • przygotowywanie projektów wniosków do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o przyznanie środków z rezerwy celowej na zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z wyroków sądowych oraz decyzji w sprawie przyznania odszkodowania
 • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów postanowień Wojewody Wielkopolskiego o czasowe wstrzymanie czynności organu prowadzącego egzekucję administracyjną w odniesieniu do obowiązków o charakterze pieniężnym
 • rozpatrywanie wniosków kierowanych przez urzędy skarbowe w sprawie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz przygotowywanie projektów postanowień Wojewody Wielkopolskiego jako organu egzekucyjnego
 • przygotowywanie na potrzeby organów kontrolnych materiałów z zakresu budżetu dysponenta części budżetowej 85/30. Województwo wielkopolskie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, Kpa, Kpc, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo łowieckie i innych aktów prawnych stanowiących podstawę rozstrzygnięć będących źródłem zobowiązań Skarbu Państwa
 • umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność dzielenia się wiedzą, umiejętności organizacyjne, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

  Specjalista

  Warunki pracypraca w systemie jednozmianowym,praca biurowa w pomieszczeniu przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy oświetleniu naturalnym i...

  Najnowsze oferty pracy:

  • Firma:  Stefczyk Finanse
   Dodane:  dzisiaj
   Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
    Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.Najpierw jednak rozpoznasz ich...
  • Firma:  Stefczyk Finanse
   Dodane:  dzisiaj
   Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
     Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.Najpierw jednak rozpoznasz ich...
  • Firma:  Stefczyk Finanse
   Dodane:  dzisiaj
   Lokalizacja:  wielkopolskie/ Szamotuły
    Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.Najpierw jednak rozpoznasz ich...
  • Firma:  Stefczyk Finanse
   Dodane:  dzisiaj
   Lokalizacja:  wielkopolskie/ Poznań
    Zastanawiasz się czym będziesz się zajmował? To proste:Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka.Najpierw jednak rozpoznasz ich...
  Więcej ofert pracy

  Praca

  Stanowisko: