Praca: Starszy specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 75549

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:


stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i     przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
trzynaste wynagrodzenie,
ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,  karty sportowe,
dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację kontraktów, wyliczenia kosztów zmian realizowanych zadań, szczególnie przyjęte w wyliczeniach cen jednostkowych,
 • Sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi i biurami projektowymi, opracowywanie i analizy kosztowe na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowej,
 • Na podstawie przedmiarów tzw. ślepych kosztorysów (bądź innych danych określających ilościowo zakres zamówienia) przekazywanych przez komórki merytoryczne wykonuje i przygotowuje wyliczenia szacunkowej wartości zamówień dla dokumentacji i robót, kosztorysy inwestorskie a także planowane koszty dokumentacji i robót, we współpracy z komórkami merytorycznymi, dla celów przetargowych, opracowania programów inwestycyjnych, umów, aneksów do umów i innych,
 • Sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi, wyliczenia kosztów roszczeń, szczególnie przyjęte w wyliczeniach cen jednostkowych,
 • Aktywnie uczestniczy w negocjacjach cenowych z Projektantami i Wykonawcami, przedstawiając własne analizy i opinie dotyczące wyliczonych kosztów i podstaw ich przyjęcia,
 • Weryfikuje, przygotowywane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zapisów dotyczących opracowań kosztowych
 • W ramach inżynierii wartości zbiera i analizuje dane dotyczące kosztów projektów i wykonania na podstawie ofert złożonych w przetargach a także monitoruje i analizuje ceny i trendy rynkowe,
 • Tworzy narzędzia ułatwiające proces: szacowania i aktualizacji kosztów w różnych fazach planowanych i realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kosztorysowania i/lub wyceny robót budowlanych i/lub drogownictwa
 • znajomość zasad i umiejętności kosztorysowania i szacowania wartości, zarówno na podstawie praktyki własnej jak i zgodnie z – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno – użytkowego; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestycyjnego, obliczania planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (dot. Wartości Kosztorysowej Inwestycji – WKI)
 • znajomość problematyki i uwarunkowań budowy dróg i obiektów inżynierskich
 • Znajomość technologii robót,
 • Umiejętność obsługi programów kosztorysowych powszechnie wykorzystywanych typu NORMA,
 • Umiejętność biegłej obsługi programów (pakiet Office)
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie kosztorysowania i inżynierii wartości, zaawansowanej obsługi programu EXCEL, negocjacji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, umiejętność obsługi Auto CAD

Sprawdź podobne oferty z wielkopolskiego

Kucharz

wg charakterystyki zawodu Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: Doświadczenie zawodowe mile widziane

Pomoc kuchenna

wg charakterystyki zawodu

Stolarz/pomocnik stolarza

zbijanie stelaży Wymagania inne: mile widziane doświadczenie, możliwość przyuczenia kandydata w kierunku stolarza, dobry stan zdrowia

Najnowsze oferty pracy:

 • Firma:  Spółdzielnia mieszkaniowa im. 23 Lutego w Koziegłowach
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/ Koziegłowy
  przygotowanie inwestycji budowlanych i remontowych w zakresie przeprowadzenia przetargów dot. prac projektowych i budowlanych, współudział w przygotowaniu inwestycji...
 • Firma:  Gigaset Communications Polska Sp. z o.o.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  Technologies we use Expected IP network Wireshark Linux Optional Python Your responsibilities this job puts you in area of Software Quality where you can really influence and...
 • Firma:  Gigaset Communications Polska Sp. z o.o.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  Technologies we use Expected IP network Wireshark Linux Optional Python Your responsibilities through the creation of innovative solutions: Smart Home, Voice and Video...
 • Firma:  Gigaset Communications Polska Sp. z o.o.
  Dodane:  dzisiaj
  Lokalizacja:  wielkopolskie/
  Technologies we use Expected Linux TCP/IP Bash Optional Puppet Ansible Salt HAProxy Keepalived Linux firewall Docker Kubernetes Swarm Grafana Kibana About the project Systems...
Więcej ofert pracy

Praca

Stanowisko: